Croeso i Wefan 'Snowdonia Pumped Hydro'

Mae 'Snowdonia Pumped Hydro' (SPH) yn bwriadu adeiladu cyfleuster pwmpio a storio trydan 600 MWh yng Nglyn Rhonwy ger Llanberis.

Derbyniodd y cynllun ganiatâd cynllunio gan Gyngor Gwynedd ym mis Chwefror 2014. Yn awr mae SPH yn gwneud cais i gynyddu allbwn y cyfleuster o 49.9MW i 99.9MW.

Byddai hyn yn cael ei gyflawni drwy gynyddu cynhwysedd y tyrbinau dan y ddaear ac offer cysylltiedig yn unig. Ym mhob ffordd arall byddai'r cyfleuster diwygiedig yn parhau i fod yn union yr un fath i'r hwn a gymeradwywyd yn wreiddiol gan Gyngor Gwynedd.

Mae'r Wefan hon yn cyflwyno'r wybodaeth ddiweddaraf ar y newid arfaethedig o ran allbwn ac ar y broses statudol y mae'n rhaid i SPH ddilyn er mwyn sicrhau caniatâd ar gyfer y newid arfaethedig.

 Cliciwch yma am fwy o wybodaeth